CADhr

Hrvatski CAD portal

 
 
 
 

Uvod u Visual Basic

Poštovani posjetitelji.

Kod nas inženjera postoji problematika prilikom naručivanja pojedinih strojarskih ili građevinskih programa. Često puta se susrećemo sa potrebom da ubrzamo svoj rad pomoću određenih programa prilagođenih našim potrebama. U ovakvoj situaciji mogli bi angažirati vrhunskog informatičara, međutim da bi informatičar udovoljio našim uvijetim potrebno mu je specifično znanje iz područja strojarstva i građevine. Autodesk (AutoCAD) je razvio za potrebe programiranja Visual Lisp i Visual Basic programe te si sami možemo pomoći korištenjem ovih programa. Visual Lisp isključivo je vezan za AutoCAD i kompatibilan je s ACAD naredbama. Visual Basic ne komunicira s Acadom pomoću njegovih naredbi nego koristi naredbu "SendCommand" kako bi pozvao ACAD naredbu. Bez obzira na ove poteškoće u idućih nekoliko članaka posvetit ćemo pažnju Visual Basic-u jer je ovo programski jezik koji pored ACAD-a podržavaju i mnogi drugi programi kao Word; Excel; Access. Mnogi od Vas često koriste Excel kao računski program i kao baza podataka. Danas bih vam pokazao kako pomoću Visual basic povezati Acad i Excel. Ja ovo često činim kod mojih programa jer mi excel služi kao baza podataka za izradu jednostavnih nacrta u AutoCAD-u. Ovo je kod za povezivanje pa ga možemo pojasniti u nekom od sljedećih članaka a također odgovoriti na eventualna pitanja.

Dim MyXL As Object
Dim objWorksheet As Object
Dim TableData As Variant
Dim excel As Object
' Ovo je priprema za Excel i ulazak u odabrani File.
Set MyXL = GetObject("C:\Program Files\SOFTKOD\Tablica.xls")

'Otvaranje datoteke i prikazivanje kao vidljive.
MyXL.Application.Visible = True
MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True
If ExcelWasNotRunning = True Then
MyXL.Application.Quit
End If
'Otvaranje odgovarajućeg radnog lista u Excel-u i uzimanje podataka iz Excel-a.
Set excelsheet = MyXL.Sheets("List1")

Postavio urednik 13.08.2007 23:56:24