Obavijesti

Zbirka kartografskih znakova

Zbirka kartografskih znakova (preuzimanje kartografskih znakova)

U svrhu standardiziranog načina primjene Pravilnika o kartografskim znakovima sa pripadajućom Zbirkom kartografskih znakova, ovim putem stavljaju se na raspolaganje kartografski znakovi i prikazi izrađeni u .dwg formatu s uputama za korištenje.

Link za preuzimanje: http://www.dgu.hr/default.aspx?id=874

AutoCAD/Autodesk tečajevi

Algebra
http://www.algebra.hr/autodesk.asp

Online Tečaj - AutoCAD Obrazovanje - AutoCAD Internet Edukacija - AutoCAD Internet Obrazovanje - AutoCAD Training
http://hr.maxipoint.info/cad.training.html

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
http://www.sfsb.hr/cad/

Spin STUDIO - centar za obrazovanje odraslih
http://studio.spin.hr/tecAutoCadOperater.asp
http://studio.spin.hr/tecAutoCadIStupanj.asp
http://studio.spin.hr/tecAutoCadIIStupanj.asp

Edukacija.hr
http://www.edukacija.hr/pregled.php?KID=7&Mjesto=&page=3

PRIOR
http://www.prior.hr/edukacija.asp

EDUNOVA - Škola informatike i managementa
http://www.edunova.hr/informatika/CADdizajner.html
 
Intelika d.o.o.
Planovi edukacija za svaki tečaj, kao i raspored edukacija, cijene, prijavnice.