Izometrija

Početak crtanja u prostoru je izometrija. Dok sam ja počinjao srednju školu, nije bilo moćnih računala, niti je ACAD bio rasprostranjen i sve svestraniji alat kao danas. Mi smo 3D prostor predočavali na papiru kroz izometriju.

No, izometrija se još i dan danas nalazi u opcijama ACAD-a. Za crtanje nečega nerazmjernoga ( što se usprkos mogućnosti crtanja u 3D, teško predočava sa ACAD displaya na papir ) jako dobro može poslužiti crtanje u izometriji.
Kako doći do opcije za crtanje u izometriji? Stariji korisnici ACAD ( kao što sam ja, a vjerovatno i stariji tehničari, crtači ) znaju da izometrija počinje tako da se pomoćne linije postave pod određenim kutevima.

Ovako to ide u ACAD-u:
U izborniku Tools otvori se opcija Drafting Settings, i u njoj kartica Snap and Grid. Na toj kartici postoji opcija Snap type; po defaultu, namješteno je: Rectangular Snap. Treba prebaciti u drugu mogućnost, a to je Isometric snap. I naravno, izabarno potvrditi sa OK. Tada je kursor u ACAD-u podešen pod kutom 30 stupnjeva i mogu se nacrtati pomoćne linije za crtanje u izometriji.
Moguće su tri opcije crtanja u izometriji ( tri izometrijske ravnine ). Sada, kada je kursor u Isometric modu možemo crtati i kotirati u jednoj izometrijskoj ravnini. Pritiskom funkcijske tipke F5, dobije se mogućnost crtanja u drugoj ravnini. Ako treba nešto nacrtati ili iskotirati u trećoj izometrijskoj ravnini ponovno pritisnemo funkcijsku tipku F5 i dobije se treća izometrijska ravnina. Najbolje je tu mogućnost odabira izometrijske ravnine jednostavno isprobati, više puta stisnuvši funkcijsku tipku F5, te primjenjujući, tj, pokušavajući nacrtati nešto u izometriji ( samo kako bi se dobio osječaj da se ipak crta u 2D ravnini).
Najbolji dokaz da se nalazimo u ravninskom crtanju je da se UCS sustav ne mijenja, ili ako odemo u neki od Default View-a ( Top, Bottom, SW, .... )
Znači, crtamo u ravnini, a ipak predočavamo prostor bez korišenja virtualnog 3D prostora u ACAD-u. To je izometrija u ACAD-u.
Kotiranje u izometriji bi trebalo biti jednostavno, ali ipak nije. Tu je potrebno uložiti vremena za korigiranje kotnog teksta i pomoćnih kotnih linija. Kada se iskotira dio predmeta ili objekta ( najboje dio po dio ) koristi se naredba Dimension Oblique za uređivanje same kote.
Za detaljnije informacije obratiti se preko e-maila ili PP.

Postavio spori 02.03.2009. 11:30:20

© 2021 CADhr HRVATSKI CAD PORTAL