Clicky

Layer i blokovi

Na kojem layeru kreirati nove blokove?

Svojstva komponenti

Na bilo kojem layeru (osim 0); boja, debljina i tip linije postavljen na ByLayer

Ponašanje nakon unosa

Blok poprimi svojstva tog layera. AutoCAD stvara nove layere ako je potrebno u trenutno kada se blok umetne u crtež. Ako taj layer već postoji u crtežu, ali ima neka druga svojstva, blok poprimi svojstva layera iz tog crteža, a ne one s kojima je napravljen. Ako se blok umetne u layer u kojem blok nije napravljen, zadržat će svojstva od layera u kojem je napravljen, ali će i dalje prikazivati da se nalazi u layeru u koji je umetnut u trenutnom crtežu.

Na bilo kojem layeru (uključujući i 0); boja, debljina i tip linije postavljeno proizvoljno

Blok zadržava boju, debljinu i tip linije na koju je proizvoljno postavljen prilikom kreiranja bloka. AutoCAD stvara novi layer ako je potrebno prilikom umetanja bloka u crtež.

Na bilo kojem layeru (osim 0); boja i tip linije postavljen na ByBlock

Blok poprima svojstva onog layera u koji je umetnut. AutoCAD stvara novi layer ako je potrebno prilikom umetanja bloka u crtež.

Na layeru 0; boja, debljina i tip linije postavljen na ByLayer ili ByBlock

Blok poprima svojstva layera trenutnog layera u crtežu tj. onoga u koji je umetnut. AutoCAD ne stvara nove layere.

Savjet:

Kada kreirate blokove tj. simbole za umetanje u crtež te kada taj simbol će se nalaziti u više od jednog layera, stvorite ga u layeru 0 i boju, debljinu i tip linije postavite na ByLayer. Na ovaj način se omogućili bloku da poprimi svojstva onog layera u koji ga umećete.

Postavio JackOfHearts 01.04.2008. 08:50:50