Plot to raster

Da li ste imali situaciju da trebate poslati nekome jpg sliku vašeg crteža, a jednosavno niste našli pravi način?

Danas često imamo potrebu za spremanjem naših crteža u rasterski format, jpg, tif, bmp, png itd. Jednostavno nema nekog jednostavnog načina za to osim „Print Screen“, pa u Word. Kod novijih AutoCAD-a, postoji jedna nova opcija, Add Plotter – Raster format. Princip je da napravite (instalirate) novi ploter (printer) koji umjesto da isprinta Vaš crtež na papir, on ga spremi kao neki digitalni rasterski format.

Postupak:

  • Tools-> Wizards-> Add Ploter
  • Begin -> My Computer->Next
  • Plotter Model->Raster File Formats->Independent JPEG Group JIFI->Next
  • Import Pcp or Pc2->Next
  • Ports->Next
  • Ploter Name->Next (možete tu odabrati bilo koje ime plotera)
  • Finish->Finish (možete u „Edit Plotter Configuration“ podesiti rezoluciju koju želite)

Raster plot

I to je to. Sada kada želite nešto spremiti u jpg rastersih format, odete na na print kao i kada ste printali na papir i umjesto običnog printera odaberete upravo ovaj printer koji ste sada kreirali.

Dok ste kreirali ovaj novi ploter (printer) mogli ste primijetiti da možete tako kreirati i plotere za neke druge formate kao što su TIF,PNG, BMP itd. te onaj najpopularniji, PDF. Postupak je identičan ovome.

Postavio JackOfHearts 05.03.2008. 08:02:34