Predpozicioniranje kotne mjere

Da bi se premještanje i korigiranje susjednih kotnih pomoćnih i glavnih linija izbjeglo, treba prije korištenja trenutnog Dimension Style posegnuti za Dimension Style Managerom na jedan od tri moguća načina...

Završavanjem radioničkog crteža pristupa se kotiranju, dodavanju radioničkih i montažnih zavara te pozicioniranju. Ne nužno, tim redoslijedom. U samoj „šumi“ svih vrsta linija (osnovne, sekundarne, pozicijske, markirne), za oznaku kotne mjere je u većini primjera nemoguće pronaći dovoljno prostora, naravno bez obzira na kotno mjerilo.
Da bi se premještanje i korigiranje susjednih kotnih pomoćnih i glavnih linija izbjeglo, treba prije korištenja trenutnog Dimension Style posegnuti za Dimension Style Managerom na jedan od tri moguća načina:

preko izbornika Dimension,

preko alatne trake Dimension, druga

preko naredbenog retka; '_dimstyle

Otvaranjem Dimension Style Managera idemo na podizbornik Modify te zatim na karticu Fit i u prozoru Fine tuning uključi se :

prva obrada

Znači ovom opcijom se izbjegava ovo (Prije uključene opcije "Place text manualy")

popravak

Krajnji rezultat (Poslije uključene opcije "Place text manualy")

popravak

Postavio spori 14.08.2007. 00:00:27