Clicky

Osnove AutoCAD-a

Upoznajmo naredbe Auto Cad-a

Poštovani!
U idućih nekoliko serija upoznati ćemo se s najčešćim naredbama Auto Cad-a koje ćemo u budućnosti koristiti prilikom izrade naših nacrta.
Za početak ćemo objasniti naredbe LINE i CIRCLE.
Naredba ARC
Ostale naredbe potražite u FAQ.
U FAQ pogledajte naredbe:

LINE
CIRCLE
ARC
ALIGN
APPLOAD
AREA
ARRAY
ATTDEF
ATTDISP
ATTEDIT
AUDIT
BHATCH
BLIPMODE
BLOCK
BOUNDARY
BOX
BREAK

Naredba: LINE
Kratica na tastaturi: L - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Pravac ili linija je jedan od najosnovnijih elemenata svakog crteža. Ona se crta pomoću naredbe LINE. Nakon izbora naredbe, program prvo traži početnu, a zatim redom krajnje točke, podrazumevajući da se crtanje nastavlja od krajnje točke prethodne, kao početne točke naredne linije. Crtanje povezanih linija se prekida izborom tipke ESC na tastaturi ili pritiskom na tipku [ENTER] (ili desni taster „miša").


Command: LINE
Line Specify first point:: (početna točka)
Specify next point or [undo]: (krajnja točka linije)
Specify next point or [Close/undo]: (krajnja točka linije)

Opcije:

undo - briše poslednju nacrtanu liniju, kada se odabere kao
odgovor na poruku „Topoint:".
Close -služi da automatski zatvori linije u neki od geometrijskih
likova (trokut, četverokut ili mnogokut).


Naredba: CIRCLE
Kratica na tastaturi: C - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Ova naredba služi za crtanje kruga. a, krug se može nacrtati na više načina:
- Izborom centra i radijusa kruga
- Izborom centra i promjera kruga
- Definirajući 3 točke na krugu (3P)
- Definirajući 2 krajnje točke promjer
- Izborom dvaju elemenata crteža koji tangiraju krug i
određivanjem njegovog radijusa (TTR)

Izborom neke od ponuđenih opcija kao odgovor na pozivnu naredbu CIRCLE bira se način crtanja kruga, a Auto Cad u skladu s izborom prikazuje odgovarajuće poruke.


Command; CIRCLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: (Koordinate centra kruga)
Specify radius of circle or [Diameter]: (Koordinate radijusa kruga ili unijeti radijus preko tatsature)


Naredba: ARC (luk)
Kratica na tastaturi: A - Enter (vidi članak“Naredbe pomoću tastature“)

Kako je luk geometrijski definiran uz pomoć tri elementa, za njegovo crtanje je potrebno unijeti tri podatka, kao odgovor na pitanja postavljena poslje neke od naredbi nakon poziva naredbe ARC.

Za crtanje luka postoji nekoliko mogućnosti (opcija):
- 3 points: pomoću 3 točke kroz koje luk prolazi
- S,C,A:   definiranjem početka, centra i kraja luka
- S,C,A:   definiranjem početka, centra i kuta luka (misli se na kut kružnog isječka)
- S,C,L:   definiranjem početka, centra i dužine tetive luka
- S,E,R:   definiranjem početka, kraja i radijusa luka
- S,E,A:   definiranjem početka, kraja i kuta luka
- S,E,D:   definiranjem početka, kraja i smjera luka
- C,S,E:   definiranjem centra, početka i kraja luka
- C,S,A:   definiranjem centra, početka i kuta luka
- C,S,L:   definiranjem centra, početka i dužine tetive luka

Najjednostavniji način za crtanje luka je pomoću tri točke. Međutim izborom neke od ponuđenih opcija kao odgovor na pozivnu naredbu ARC bira se način crtanja luka, a Auto Cad u skladu s izborom prikazuje odgovarajuće poruke.


Command: ARC
Specify start point of arc or [Center]:(koordinate početka luka)
Specify second point of arc or [Center/End]: (koordinate srednje točke kroz koju luk prolazi)
Specify end point of arc: (koordinate krajnje točke luka)

Također možete probati i neke druge opcije za izradu luka prema gore priloženim upustvima a imajući na umu da AutoCAD crta lukove u smjeru suprotnom od kazaljke na satu pa treba voditi računa da se točke unose odgovarajućim redom da bi se dobio željeni dio kruga.

Na kraju jedna važna i opća napomena:
Sve koordinate možete unijeti preko tastature kao x,y,z:
npr.200,200,0 tada su to apsolutne koordinate ili
npr.@200,200,0-tada su to relativne koordinate.


Ugodan rad uz Autocad tečaj.

Postavio urednik 20.08.2007. 19:49:53