Clicky

Savjeti dana

Plot to raster

Da li ste imali situaciju da trebate poslati nekome jpg sliku vašeg crteža, a jednosavno niste našli pravi način?

Danas često imamo potrebu za spremanjem naših crteža u rasterski format, jpg, tif, bmp, png itd. Jednostavno nema nekog jednostavnog načina za to osim „Print Screen“, pa u Word. Kod novijih AutoCAD-a, postoji jedna nova opcija, Add Plotter – Raster format. Princip je da napravite (instalirate) novi ploter (printer) koji umjesto da isprinta Vaš crtež na papir, on ga spremi kao neki digitalni rasterski format.

Postupak:

  • Tools-> Wizards-> Add Ploter
  • Begin -> My Computer->Next
  • Plotter Model->Raster File Formats->Independent JPEG Group JIFI->Next
  • Import Pcp or Pc2->Next
  • Ports->Next
  • Ploter Name->Next (možete tu odabrati bilo koje ime plotera)
  • Finish->Finish (možete u „Edit Plotter Configuration“ podesiti rezoluciju koju želite)

Raster plot

I to je to. Sada kada želite nešto spremiti u jpg rastersih format, odete na na print kao i kada ste printali na papir i umjesto običnog printera odaberete upravo ovaj printer koji ste sada kreirali.

Dok ste kreirali ovaj novi ploter (printer) mogli ste primijetiti da možete tako kreirati i plotere za neke druge formate kao što su TIF,PNG, BMP itd. te onaj najpopularniji, PDF. Postupak je identičan ovome.

Postavio JackOfHearts 05.03.2008. 08:02:34

Polyline linetype generation

Linetype polylinije ne izgleda baš onako kao bi željeli, kako to promijeniti?

Kada nacrtate polyliniju i postavite je crtkano (isprekidano), pogledajte na vertekse (rubne točke) te polylinije. Primijetite da isprekidana linija ide od jednog verteksa do susjednog, pa ponovo ispočetka tj. nije ravnomjerno isprekidana cijelom dužinom. Ovo često nije poželjno jer želimo imati ravnomjerno isprekidanu liniju duž cijele linije, a ne od jednog verteksa do drugog.

Linetype generation properties

Da bi ovo promijenili, selektiramo polyliniju, odemo u „Properties“ i na dnu izbornika postoji polje „Linetype generation“. Ovo postavite u Enable. Sada bi linija trebala biti jednako isprekidana cijelom dužinom.

linetype generation

Slika s lijeve strane prikazuje Linetype generation postavljen na Disabled, slika s desne na Enabled.

Isto ovo možemo promijeniti naredbom PEDIT, postavljanjem opcije „Ltype gen“ na „On“.
Ako želim da je ova opcija aktivna za cijeli crtež, upišite u komandu liniju PLINEGEN (sistemska varijabla) i postavite vrijednost na 1.
Ovo vrijedi za bilo koji tip Linetypa, ne samo iscrtkani tip.

Postavio JackOfHearts 21.02.2008. 08:26:38

Predpozicioniranje kotne mjere

Da bi se premještanje i korigiranje susjednih kotnih pomoćnih i glavnih linija izbjeglo, treba prije korištenja trenutnog Dimension Style posegnuti za Dimension Style Managerom na jedan od tri moguća načina...

Završavanjem radioničkog crteža pristupa se kotiranju, dodavanju radioničkih i montažnih zavara te pozicioniranju. Ne nužno, tim redoslijedom. U samoj „šumi“ svih vrsta linija (osnovne, sekundarne, pozicijske, markirne), za oznaku kotne mjere je u većini primjera nemoguće pronaći dovoljno prostora, naravno bez obzira na kotno mjerilo.
Da bi se premještanje i korigiranje susjednih kotnih pomoćnih i glavnih linija izbjeglo, treba prije korištenja trenutnog Dimension Style posegnuti za Dimension Style Managerom na jedan od tri moguća načina:

preko izbornika Dimension,

preko alatne trake Dimension, druga

preko naredbenog retka; '_dimstyle

Otvaranjem Dimension Style Managera idemo na podizbornik Modify te zatim na karticu Fit i u prozoru Fine tuning uključi se :

prva obrada

Znači ovom opcijom se izbjegava ovo (Prije uključene opcije "Place text manualy")

popravak

Krajnji rezultat (Poslije uključene opcije "Place text manualy")

popravak

Postavio spori 14.08.2007. 00:00:27

Printanje iz AutoCAD-a

Većina ljudi koji se počne služiti s AutoCAD-om, ali i neki koji se njime koriste već duže vrijeme, printaju/plotaju crteže iz model space-a. Naravno, moguće je i tako, ali postoji jedan puno lakši i elegantniji način, naročito ako se treba isplotati u nekom mjerilu.

Printanje iz AutoCAD

Većina ljudi koji se počne služiti s AutoCAD-om, ali i neki koji se njime koriste već duže vrijeme, printaju/plotaju crteže iz model space-a. Naravno, moguće je i tako, ali postoji jedan puno lakši i elegantniji način, naročito ako se treba isplotati u nekom mjerilu.

Jedno od najčešćih pitanja koje dobijem je, kako isprintati iz AutoCAD-a, ali u nekom mjerilu.

Prvo što moramo znati je da obični AutoCAD razlikuje dva mjerila, mjerilo papira i mjerilo viewporta te mjernu jedinicu crteža. Često je mišljenje da mjerne jedinice koje pišu u AutoCAD-u pod Format-Units su bitne za printanje, ali nisu, te jedinice služe za nešto drugo te to ne spada pod ovu temu. Bitno je da Vi znate u kojim jedinicama crtate, a ne AutoCAD.

S obzirom da postoje dva mjerila na koje treba paziti, uvijek je dobra praksa jedno mjerilo postaviti na 1:1 dok se sa drugim „igramo“. U protivnom možemo se vrlo lako izgubiti s mjerilima. Koje mjerilo ćemo fiksirati na 1:1 je po Vašem izboru, ali moj prijedlog je da to bude mjerilo papira te ću taj način ovdje opisati.

Kada crtamo neki crtež, gotovo uvijek znamo u kojem mjerilu crtamo, tj. znamo u kojim jedinicama je naš crtež. Obično to bude ovako, u geodeziji je to metar, u građevini i arhitekturi centimetri, u strojarstvu milimetri, ali ne mora baš uvijek tako biti. Glavno je samo da znamo u kojim jedinicama je naš crtež.

Npr. uzmimo da crtamo neki crtež u centimetrima tj. da jedna AutoCAD jedinica odgovara jednom centimetru u prirodi. Ako nacrtamo liniju koja ima 10 AutoCAD jedinica, to odgovara 10 centimetara u prirodi. Tako slično i sa drugim mjernim jedinicama.

sucelje1

sucelje 2

Uzmimo npr. da imamo neki crtež koji je u metrima.

1. Kliknite na jednu od layout kartica vašeg crteža. Ono što vidite sada je vaš papir. Dimenzije layout-a (papira) su u milimetrima. (Napomena: također može biti definiran i u inch-ima, ali s obzirom da se kod nas ne koristi imperijalni sustav mjera, neću ga ovdje spominjati)
2. Stisnite desni klik miša iznad imena layouta te odaberite Page Setup Manager->Modify.
3. Odaberite željeni printer.
4. Pod Plot scale provjerite da li su jedinice layouta na mm, a ne u inches te da li je mjerilo papira (layout-a) 1:1.
5. Pod Paper size, postavite željeni format papira, recimo A4.
6. Pod Drawing orientation, postavite željenu rotaciju papira, Landscape ili Portrait. (Ostale opcije ću objasniti neki drugi put jer nisu pretjerano bitne za ovu priču.) Potvrdite sa OK.
7. Bijela površina koju vidite je budući papir vašeg odabranog formata.
8. Isprekidana linija predstavlja granicu maksimalnog printanja vašeg printera/plotera za taj specifični format papira. To znači da sve što je unutar isprekidane linije vaš printer će moći isprintati, a sve izvan te linije neće biti isprintano makar se nalazilo na bijelom dijelu papira.
9. Puna linija tj. crni okvir, koji vidite unutar isprekidane linije se naziva viewport. S njime možete manipulirati na isti način kao i sa drugim AutoCAD objektima, move, scale, stretch itd. itd. Inače, postoje i druge mogućnosti koje su moguće sa ovim objektom, ali to bi također ostavio za drugi put. Za sada samo razvucite viewport na dimenzije koje želite, ali samo do isprekidane linije. Viewport možete zamisliti kao „prozor“ u Vaš crtež tj. Model space.
10. Da bi podesili područje koje želimo isprintati, jednostavno stisnite tipku Paper na dnu ekrana. Na taj način ulazimo u Model space iz Paper space-a (layouta). Rub viewporta bi se trebao podebljati i time nam označava da se nalazimo u model space-u i sada jednostavno sa mišem ili pan naredbom namjestimo područje koje želimo isprintati. Kada samo to namjestili, pritisnemo tipku Model na dnu ekrana i vraćamo se natrag u Paper space (layout).
11. Sljedeći korak je namještanje mjerila. Selektirajte viewport te otvorite Properties prozor i pronađite podatak koji piše Custom scale. Tu sada namještate onaj najbitniji dio, mjerilo ispisa. Ako ste crtali crtež u metrima i sada postavite Custom scale na 1, isprintani crtež će biti u mjerilu 1:1000. Sada se sigurno pitate, zašto. Sjećate se da ste namjestili papir na 1:1 te da su jedinice layout-a (papira) milimetri, tu vam je odgovor. Jedan metar ima 1000 milimetara i zato je 1:1000. Ako postavimo Custom scale na 2, mjerilo ispisa će biti 1:500, za 0.5 bit će 1:2000, za 0.1 bit će 1:10000. Uzmimo npr. da nam je smo crtali u centimetrima, tada ako stavimo za custom scale 1, mjerilo ispisa će biti 1:10 (1 centimetar ima 10 milimetara), za custom scale 2, mjerilo ispisa će biti 1:5 itd. itd.

formula

a – mjerna jedinica u milimetrima (1000 za metar, 10 za centimetar, 1 za milimetar)

m – željeno mjerilo ispisa

c – custom scale

Sada još malo popravite područje koje točno želite, kao opisano pod točkom 10.
NAPOMENA: Dok namještate željeno područje ispisa, nemojte koristiti ZOOM naredbu ili kotačić na mišu jer na taj način mijenjate mjerilo. Ako se to slučajno desi, samo ponovite postupak pod točkom 11.

Ovo su samo osnove od onoga što je moguće se layout-om u AutoCAD-u, ali o tome jednom drugi put.

Postavio JackOfHearts 04.04.2008. 23:05:44

Komentari:

#1 | dragov 14.02.2009. 23:07:13 

Za točku 11. svom krugu ljudi kojima pomažem, savjetujem meni malo jednostvniju metodu koja se sastoji u tome da su jedinice Modela i Papira uvijek iste ((mm, cm ili m).
U tom slučaju je mjerilo pojedinog Viewporta jednako mjerilu izrađenom u dekatskom obliku. Npr. 1:50 je 0,02, 1:250 je 0,004 i tako bilo koje.
Ovo se može upisati pod Propertis ili običnom komandom Zoom unutar Viewporta pri čemu se onda upiše mjerilo u dekatskom obliku i sa oznakom XP iza broja.
U Page Setup se uvijek isto piše Scale jednako veličini jedinice u kojoj se crta. Npr. za cm treba 10=1 (10 mm = 1 mm) ili za m 1000=1 (
Prednost ove metode je da se ne pamti formula nego logika odnosa papira i modela (Paper Space i Model Space).

#2 | dragov 11.03.2009. 17:58:02 

XP u predhodnom komentaru simbolizira množenje omjera modela i papira (x paper space)

Printanje iz AutoCAD-a(2)

U prijašnjem članku o printanju iz AutoCAD-a (Printanje iz AutoCAD-a), bilo je opisano na koji način podesiti layout za printanje te podešavanje mjerila za ispis. Ovdje bih htio pokazati na koji način se još može upravljati s viewport objektom.

Prednost printanja iz Layout-a nije u tome što vidite odmah kako će izgledati finalni produkt na papiru već u njegovoj mogućnosti dizajniranja finalnog ispisa. Uzmimo npr. da želimo isprintati crtež sa nekim detaljem u nekom uvećanom mjerilu. To bi bilo vrlo komplicirano i nepraktično ako bi to htjeli napraviti iz Model-a. Prvo što trebamo znati je da viewport ne mora biti pravokutnog oblika veće može biti bilo kojeg tj. nepravilni mnogokut.

Ako bi htjeli napraviti viewport nepravilnog oblika, prvo nacrtamo poliliniju koja će nam služiti kao viewport. Jedini uvjet je da ta polilinija bude zatvorena tj. da početna i krajnja točka polilinije je identična te da ima postavljenu opciju Closed na Yes u Properies objekta.

print(2)01

Nakon toga pozovemo naredbu za stvaranje viewporta („-vports“ ili na View->Viewports->1 Viewport) te u komandoj liniji možemo vidjeti sljedeće opcije: [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/LAyer/2/3/4].  Od svih ovih opcija trenutno nas zanima Object, pa tako sada pritisnite O i odaberite novostvorenu poliliniju. AutoCAD je sada stvorio viewport nepravilnog oblika na istom mjestu i istog oblika kao i polilinija koju smo nacrtali. Manipulacija ovog viewporta je također moguća kao i sa običnim pravokutnim viewport-om (Scale, Move, Strech itd. itd.). Ovo također možemo napraviti i sa Polygonal opcijom bez prethodnog crtanja polilinije, krajni rezultat je identičan. Ovdje sam htio prikazati Object opciju koja ima još druge mogućnosti, ali o tome jednom drugi put.

print(2)02

Slika prikazuje dva viewport-a, jedan nepravilan (crni) koji prikazuje u sitnom prikazu te drugi pravilan (crveni) u krupnom prikazu detalja. Crni viewport je napravljen na gore navedeni način, dok crveni je napravljen kao pravokutni viewport.

Postavio JackOfHearts 10.05.2008 15:47:00

PURGE

Vrlo korisna naredba kada se izgubite u „moru“ layera i stilova.

Mislim da se danas sve više i više zanemaruje ova naredba. Razlog tome je vjerojatno sve veće rapidno povećanje moći računala. Neke stvari koje su nekada bile važne kao npr. brzina CPU-a, RAM ili veličina hard diska danas više ne predstavljaju neki veći problem kod jednostavnih CAD projekata. Izgleda da danas nitko više ne PURGA crteže upravo iz tih razloga.

Purge

Ova naredba briše sve blokove, layere, materijale, stilove itd., koje se u crtežu NE koriste. Glavna zabluda je da ova naredba može izbrisati neki objekt u crtežu. PURGE NE može izbrisati ništa na crtežu što ste koristi ili je nacrtano. Pa zašto onda PURGATI? Smanjenje veličine datoteke, ukloni s crteža ono što više ne koristimo da nam ne smeta i glavno, daje profesionalnost vašem crtežu. Puno bolje izgleda kada nekome pošaljete crtež bez „temp“, „zzzzz“, „josip_cijev“ ili sličnih layera koji su Vam u nekom trenutku trebali.

Ponekad AutoCAD PURGE nije dovoljan i treba Vam alternativa:

SmartPurger
DwgPurge
SuperPurge
BatchM8

Postavio JackOfHearts 03.03.2008. 16:30:52

Komentari:

#1 | spori u March 04 2008 08:56:04 

....dobro staro purganje.... crtanje ovih cuda od crteza bi i dan danas bilo nezamislivo da ne purgamo crteze ponekad reda velicina od 10 do 15 MB, bez obzira na brzinu racunala.... i da,.... jos uvijek ima takovih osoba koje se boje da im PURGE ne obrise sav ( ili bar dio ) visesatnog truda ?!

#2 | ana u May 13 2009 19:44:21 

ali layere možemo i obrisati bez da ga purgamo. jel postoji neka razlika između brisanja layera i purganja?

Select Similar

Često želimo vrlo brzo selektirati objekte koji su "slični". Do nedavno je to bilo moguće jedino putem QUICKSELECT-a. Od AutoCAD-a 2006, postoji i još jedna naredba, SELECTSIMILAR.

Uzmimo primjer da radimo na crtežu koji im nekoliko tisuća objekata na malom prostoru i da želim izbrisati sve pomoćne linije koje smo do sada nacrtali u nekom layeru. Jedini način da to napravimo je da idemo pojedinačno svaku selektirati i obrisati ili putem opcije QUICKSELECT.

SelectSimilar

Postoji i lakši način, SelectSimilar. Selektirate jedan objekt i nakon toga stisnete desnu tipku miša i odaberte Select Similar opciju. AutoCAD bi sada trebao selektirati sve objekte na crtežu koji su istog tipa i u istom layeru. Na primjer, ako selektirate POLYLINIJU u layeru "OGRADA"i odaberte Select Similar, AutoCAD selektira sve polylinije u tom layeru. Ako se recimo u tom layeru postoji i neki drugi objekt, kao npr. LINE, CIRCLE ili sl., oni neće biti selektirani kao niti POLYLINIJE u drugim layerima.

Postavio JackOfHearts 14.02.2008. 16:17:55

Komentar:

#1 | johnny u January 21 2009 11:20:17 

Ovo nemaju svi autocadovi, koliko ja znam to ima samo 2006 verzija i jako mi fali ova naredba u drugim verzijama.
Ispravite me ako griješim.

STRETCH

STRETCH je po meni jedna od najkorisnijih naredbi u AutoCAD-u, ali ljudi je često izbjegavaju.

Kada imamo neki objekt i želimo modificirati njegove dimenzije, prva intuitivna stvar koju radimo je pomicanje njegovih vertexa/grips/lomnih točaka. Naravno, ovo je pravilan način, ali problem nastane kada je objekt kompleksan i nije tako lako moguće promijeniti sve dimenzije objekta. Ovdje nastupa STRETCH naredba. Ona omogućava promjenu više dijelova nekog objekta na crtežu odjednom. Vidi crteže.

stretch03

Na gornjoj slici je prikazan način modifikacije objekta pomoću jednog vertexa/gripa.

stretch02 stretch01

stretch04

Bitno je naglasiti da naredba radi ispravno samo ako selekciju napravite s desna-na-lijevo (vidi sliku gore), nikako obrnuto. Svi oni vertexi/grips/lomne točke koje su zahvaćene selekcijom mogu promijeniti položaj, druge ne. Vrlo slično kao i kada pomičete jedan vertex, samo ih sada istodobno pomičete više njih u istom smjeru.

Postavio JackOfHearts 11.03.2008. 08:08:40

Take the Edge out of Trim and Extend

Da li ste znali da možete korisiti TRIM i EXTEND naredbe do zamišljenih produžetaka linija?

Koristeći sistemsku varijablu EDGEMODE (upišite u komandnu liniju) možete promijeniti funkciju TRIM i EXTEND naredbe. U nekim verzijama AutoCAD-a defaultna vrijednost je 0 dok u drugim je 1.

0 Koristi selektiran rub bez produžetaka
1 Produžuje (EXTEND) i skraćuje (TRIM) selektirane objekte do zamišljenih produžetaka rubova

TRIM-EXTEND

Slika prikazuje TRIM naredbu sa EDGEMODE varijablom postavljenom na 1 tj. gornja linija je rub koja "trima" donje paralelne linije do zamišljenog produžetka.

Postavio JackOfHearts 20.02.2008. 09:16:11

Komentar:

#1 | spori u March 25 2008 14:13:40 

Primjedba vezana za ovu varijablu. Iako je to solidno rješenje, teško ga je koristiti, jer se mora uključiti, zatim ponovno isključčti ( u vrlo kratkom vremenskom periodu korištenja ).... i tako dalje. Varijabla je korisna ako se koristi više grupa objekata na crtežu koji će se obraditi sa vrijednosti funkcije 0 ili 1. Bilo bi dobro kada bi se mogla koristiti kao transparetno rješenje. Npr. kao kada imamo uključen ORTHO i privremeno nam ne treba, pa držeći stisnutu tipku F8, i za vrijeme dok je tako držimo možemo raditi bez ORTHO-a, a da nije isključen.

TASKBAR

Ponekad bi htjeli vidjeti u taskbar-u Windows-a sve crteže koje imamo otvorene, a ne da ih vidimo tek kada ih prelistamo sa Crtl-TAB tipkama ili u Window alatnoj traci unutar samog AutoCAD-a. Upravo to, ova sistemska varijabla kontrolira.

taskbar 1

TASKBAR = 1

taskbar 0

TASKBAR = 0

Postavio JackOfHearts 21.02.2008. 16:23:53